Ngày hội săn học bổng toàn phần Du học Trung Quốc
shadow

Ngày hội săn học bổng toàn phần Du học Trung Quốc

Nhanh tay đăng ký tham dự chương trình xét học bổng toàn phần du học Trung Quốc do VINAHURE kết hợp cùng nhiều trường Trung Quốc tổ chức. Đây là sự kiện ngày hội học bổng toàn phần, học bổng chính phủ Trung Quốc lớn nhất trong năm 2016.