shadow

 

KHU VỰC STT TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI
TRÙNG KHÁNH 1 Đại học Giao thông Trùng Khánh Số 66 – đường Học Phủ – khu Nam Ngạn – Trùng KHánh 0086-23-62652602
2 Đại học Bưu điện Trùng Khánh Ô Hoàng Đồng – khu Nam Ngạn – Trùng Khánh 0086-23-6248
3 Đại học Trùng Khánh 174 ShaPingBa, Trùng Khánh 0086-23-65111001
4 Đại học Tây Nam  Số 2 đường Thiên Sinh, khu Bắc Bội, TP Trùng Khánh  
5 Học viện khoa học nghệ thuật Trùng Khánh Khu Vĩnh Xuyên, Trùng Khánh, Trung Quốc  0086-23-49891967
6 Đại học kinh doanh công nghệ Trùng Khánh    
TỨ XUYÊN

 

1 Đại học Tứ Xuyên TP Thành Đô – tỉnh Tứ Xuyên 0086-28-85407199
2 Đại học giao thông Tây Nam Số 11, khu Bắc, đường ErHuan, TP Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên 0086-28-87600114
3 Đại học sư phạm Tứ Xuyên Số 5 JingAn, Thành Đô, Tứ Xuyên 0086-28-66205717
4 Đại học Nông nghiệp Tứ Xuyên

 

Your html code will go here

Tin liên quan

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *