Đại học Quảng Tây được thành lập vào tháng 10 năm 1928. Trường nằm ở thành phố Nam Ninh, thủ phủ của khu tự trị dân tộc Zhuang Quảng Tây.

Trường hiện có 20 khoa thuộc Sở giáo dục, 1 khu nghiên cứu giáo dục thể chất. Ngoài ra trường còn có 15 môn nghiên cứu thiết kế khu tự trị, 1 viện đại học khoa học kỹ thuật, 1 cơ sở nghiên cứu nông nghiệp với quy mô hiện đại hoá, 48 trung tâm nghiên cứu khoa học, 67 phòng thực nghiệm quản lý cấp tỉnh và cấp trường.

Dai-hoc-Quang-Tay

Toàn trường có 3.651 nhân viên, trong đó chuyên gia giảng dậy 1.615 người, giáo sư và nghiên cứu viên 258 người, phó giáo sư và giáo viên ưu tú 795 người, tiến sỹ 38 người, thạc sỹ 728 người. Trường hiện có 140 nghiên cứu sinh tiến sỹ, 3.450 nghiên cứu sinh thạc sĩ, sinh viên chính quy 21.332 người.

Các trường trực thuộc:

 • Trường đại học nông nghiệp
 • Đại học khoa học xã hội và quản lý
 • Đại học thương mại
 • Đại học luật
 • Đại học văn hóa và truyền thông
 • Đại học ngoại ngữ
 • Đại học khoa học
 • Đại học hóa học và kỹ thuật hóa học
 • Đại học khoa học máy tính
 • Đại học kiến trúc
 • Đại học lâm nghiệp

Your html code will go here

Tin liên quan

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *