shadow

Được thành lập vào năm 1902, Đại học Nam Kinh là một trong những trường đại học lâu đời nhất và có uy tín nhất ở Trung Quốc.

Trong 105 năm qua, Đại học Nam Kinh đã đào tạo ra một số lượng lớn các tài năng, góp phần đáng kể vào sự thịnh vượng của quốc gia và sự hồi phục của các dân tộc Trung Hoa.

Năm 1999 và 2000, đại học Nam Kinh đã được lựa chọn là một trong số ít trường đại học nghiên cứu cấp cao được hỗ trợ ưu tiên của chính phủ Trung Quốc.

Hiện trường gồm 21 trường đại học, 59 phòng ban và các đơn vị học tập khác như các trường giáo dục thường xuyên, các trường học giáo dục từ xa.

Đại học Nam Kinh đào tạo 78 chương trình cử nhân, 213 chương trình thạc sĩ, 147 chương trình tiến sĩ và 23 chương trình sau tiến sĩ.

Trường cũng cung cấp 9 chương trình Du học trung quốc: Đại học Nam Kinh thạc sĩ chuyên nghiệp chuyên ngành: Luật, Y học lâm sàng, Kỹ thuật, Kế toán, Nghệ thuật.

thu-vien-dai-hoc-Nam-Kinh

Thư viện Đại học Nam Kinh

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.