Tin liên quan

Comments

  1. Bùi Văn Đích    

    Xin chào bạn

    Xin bạn cho biết tiêu chuẩn dành cho giáo viên Việt Nam muốn làm Tình nguyện viên dạy Tiếng Việt cho sinh viên Đại học dân tộc Quảng Tây như thế nào ?
    Rất mong nhận được trả lời của bạn !
    Cám ơn nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.