shadow

Căng tin ở nhiều trường đại học Trung Quốc được sinh viên tận dụng làm nơi ôn thi, khi kỳ thi cuối kỳ sắp đến gần.

sinh-vien-on-thi-o-cang-tin

Quang cảnh căng tin trường Đại học Sư phạm Hà Nam, tỉnh Hà Nam, phía bắc Trung Quốc.

sinh-vien-on-thi-o-cang-tin-2

Sinh viên ở đây cho biết, do phòng tự học không đủ chỗ ngồi, mỗi khi thi cuối kỳ, họ đều đến căng tin để ôn tập. 

sinh-vien-on-thi-o-cang-tin-3

Từ 7 giờ sáng, nhiều sinh viên đã kéo đến đây ôn bài. 

 

 

sinh-vien-on-thi-o-cang-tin4

Người ăn người học đã trở thành cảnh tượng quen thuộc mỗi mùa thi. 

sinh-vien-on-thi-o-cang-tin-5

Đây là hình ảnh căng tin trường Đại học Kỳ Nam, tỉnh Sơn Đông, phía bắc Trung Quốc. Một sinh viên chợp mắt trong lúc ôn thi. 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.