Giới thiệu HSK cấp 6
shadow

Giới thiệu HSK cấp 6

HSK cấp 6 kiểm tra khả năng ứng dụng tiếng Hán của thí sinh, tương đương với cấp 5 “tiêu chuẩn khả năng tiếng Hán quốc tế”, cấp C2 “khung trình độ chung châu Âu (CEF)”. Thí sinh đạt HSK cấp 6 có thể hiểu dễ dàng những thông tin bằng tiếng …

Giới thiệu HSK cấp 5
shadow

Giới thiệu HSK cấp 5

HSK cấp 5 kiểm tra khả năng ứng dụng tiếng Hán của thí sinh, nó tương đương với cấp 5 “tiêu chuẩn khả năng tiếng Hán quốc tế”, cấp C1 “khung trình độ chung châu Âu (CEF)”. Thí sinh đạt HSK cấp 5 có thể đọc báo tạp chí bằng tiếng Hán, xem …

Giới thiệu HSK cấp 4
shadow

Giới thiệu HSK cấp 4

HSK cấp 4 kiểm tra khả năng ứng dụng tiếng Hán của thí sinh, tương đương với cấp 4 “tiêu chuẩn khả năng tiếng Hán quốc tế”, cấp B2 “khung trình độ chung châu Âu (CEF)”. Thí sinh đạt HSK cấp 4 có thể dùng tiếng Hán để nói về các chủ đề …

Giới thiệu HSK cấp 3
shadow

Giới thiệu HSK cấp 3

HSK cấp 3 kiểm tra khả năng sử dụng Tiếng Trung của thí sinh, nó tương đương với cấp 3 “tiêu chuẩn khả năng tiếng Hán quốc tế” và cấp B1 của “khung trình độ chung châu Âu”. Những thí sinh đạt HSK (cấp 3) có thể dùng tiếng Hán hoàn thành …

Giới thiệu HSK cấp 2
shadow

Giới thiệu HSK cấp 2

HSK cấp 2 kiểm tra khả năng thích ứng với tiếng Hán trong cuộc sống hàng ngày của thí sinh, tương đương với cấp 2 “tiêu chuẩn khả năng tiếng Hán quốc tế”, cấp A2 của “khung trình độ chung châu Âu (CEF)”. Những thí sinh thi đạt HSK (cấp 2) có …

Giới thiệu HSK cấp 1
shadow

Giới thiệu HSK cấp 1

HSK cấp 1 nhằm kiểm tra khả năng sử dụng tiếng Hán thường nhật của thí sinh, nó tương đương với cấp 1 của “tiêu chuẩn khả năng tiếng Hán quốc tế” và cấp A1 của “khung trình độ chung châu Âu (CEF)”. Những thí sinh vượt qua HSK (cấp 1) có …