shadow

Đại học Giao thông vận tải Bắc Kinh (Trước là Đại học Giao thông Phương Bắc) thành lập năm 1896, là trường đại học có nhiều ngành khoa học trọng điểm của Trung Quốc.

I. Giới thiệu trường

Hiện nay, trường có tất cả hơn 14.000 sinh viên đại học, hơn 6.000 sinh viên sau đại học. Đại học Giao thông Bắc Kinh bắt đầu tiếp nhận Lưu học sinh từ năm 1954, hiện có 152 lưu học sinh của 40 nước đang học tập tại trường, trong đó có 91 học sinh của 18 nước đang học tiếng Hán.

Trường nằm tại trung tâm thủ đô, Đại học Giao thông Bắc Kinh (Trước là Đại học Giao thông Phương Bắc) được thành lập năm 1896, là trường đại học có nhiều ngành khoa học trọng điểm của Trung Quốc Bắc Kinh, Trung Quốc. Thế mạnh chủ yếu của trường là ngành Điện tử Viễn thông, Quản lý Kinh tế, Giao thông vận tải, Xử lý tín hiệu và tin tức, Thông tin và tự động hóa trong công trình Giao thông… Trong đó, thông tin và tự động hóa trong công trình Giao thông đứng thứ nhất trong tất cả các trường đại học ở Trung Quốc.

II. Chuyên ngành đào tạo

1. Đại học:

 • Điện tử Viễn thông,
 • Tự động hóa,
 • Công nghệ thông tin,
 • Công nghệ sinh học,
 • Quản lý công thương,
 • Kinh tế,
 • Kiến trúc,
 • Xây dựng,
 • Môi trường,
 • Quản lý thông tin và hệ thống thông tin,
 • Quản trị công trình,
 • Giao thông vận tải,
 • Quản lý vật tư lưu thông,
 • Quản trị du lịch,
 • Công trình thổ mộc,
 • Thiết kế Nghệ thuật,
 • Cơ khí và Tự động hóa,
 • Nhiệt năng và  Công trình Động lực,
 • Công trình Công nghiệp,
 • Pháp luật,
 • Hán ngữ

2. Thạc sỹ và Tiến sỹ:

 • Kế toán,
 • Quản trị Kinh doanh,
 • Toán học,
 • Hoá học,
 • Kỹ thuật,
 • Thiết kế,
 • Hệ thống thông tin và truyền thông,
 • Công nghệ thông tin,
 • Luật kinh tế,
 • Kinh tế học,
 • Quản lý và kinh tế giáo dục,
 • Giao thông

III. Chi phí

1. Học phí

Hán ngữ

 • Khóa học dài hạn (1 học kỳ): 9.000 RMB/ kỳ tương đương 31.500.000 VNĐ
 • Thời gian nhập học: tháng 3 và 9 hàng năm

Đại học

 • 20.000 RMB/ năm tương đương 70.000.000 VNĐ
 • Thời gian học: 4 năm
 • Khai giảng tháng 9 và tháng 3 hàng năm

Thạc sỹ

 • 24.000 RMB/1 năm tương đương 84.000.000 VNĐ
 • Thời gian học: 2,5 năm. Khai giảng: tháng 9 hàng năm

Thạc sỹ (Học bằng tiếng Anh )

 • 30.000 RMB /1 năm tương đương 105.000.000 VNĐ
 • Thời gian học: 2 năm; khai giảng: Tháng 9 và tháng 3 hàng năm

Tiến sỹ

 • 34.000 RMB /1 năm 119.000.000 VNĐ
 • Thời gian: 3 năm; khai giảng: tháng 9 hàng năm

Phí nhà ở

 • Phòng đôi cấp A (Trong trường): 60 RMB / ngày
 • Phòng đôi câp B (Trong trường): 50 RMB / ngày
 • Phòng đôi cấp C (Trong trường): 35 RMB / ngày
 • Căn hộ (Ngoài trường)              : 1.500-3.000 RMB / tháng

 

 

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.