shadow

 

KHU VỰC STT TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI
TRÙNG KHÁNH 1 Đại học Giao thông Trùng Khánh Số 66 – đường Học Phủ – khu Nam Ngạn – Trùng KHánh 0086-23-62652602
2 Đại học Bưu điện Trùng Khánh Ô Hoàng Đồng – khu Nam Ngạn – Trùng Khánh 0086-23-6248
3 Đại học Trùng Khánh 174 ShaPingBa, Trùng Khánh 0086-23-65111001
4 Đại học Tây Nam  Số 2 đường Thiên Sinh, khu Bắc Bội, TP Trùng Khánh  
5 Học viện khoa học nghệ thuật Trùng Khánh Khu Vĩnh Xuyên, Trùng Khánh, Trung Quốc  0086-23-49891967
6 Đại học kinh doanh công nghệ Trùng Khánh    
TỨ XUYÊN

 

1 Đại học Tứ Xuyên TP Thành Đô – tỉnh Tứ Xuyên 0086-28-85407199
2 Đại học giao thông Tây Nam Số 11, khu Bắc, đường ErHuan, TP Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên 0086-28-87600114
3 Đại học sư phạm Tứ Xuyên Số 5 JingAn, Thành Đô, Tứ Xuyên 0086-28-66205717
4 Đại học Nông nghiệp Tứ Xuyên

 

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *