Đại học Công nghệ Hoa Đông
shadow

Đại học Công nghệ Hoa Đông

Đại học công nghệ Hoa Đông thành lập năm 1952, là trường đại học nghiên cứu chủ yếu về khoa học công nghệ nổi tiếng của Trung Quốc. Đây là một trong những trường đón nhận du học sinh nước ngoài đầu tiên của Trung Quốc vào năm 1956.