TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG TÂY NAM
shadow

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG TÂY NAM

Trường Đại học Giao thông Tây Nam (Southwest Jiaotong University) nằm ở thành phố Thành Đô – thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên thuộc phía tây nam Trung Quốc, cũng là một trong những thành phố lớn và có cuộc sống hiện đại và tuyệt vời nhất của Trung Quốc.