shadow

Đại học Tô Châu tọa lạc ở thành phố cổ Tô Châu, tỉnh Giang Tô là trường đại học trọng điểm mang tính tổng hợp theo “công trình 211” của quốc gia.

I. Giới thiệu 

Tiền thân của trường là Đại học Đông Ngô được xây dựng vào năm 1900. Trải qua hơn 100 năm, Đại học Tô Châu lấy việc bồi dưỡng nhân tài là căn bản, đã taọ ra cho hàng nghìn nhân tài cho xã hội.

Trường là một trong những cao đẳng hiện đại được xây dựng sớm nhất toàn quốc, đại học Tô Châu đã đi đầu trong một số lĩnh vực như: là trường đầu tiên tổ chức hình thức dạy học theo kiểu phương Tây, là trường đầu tiên mở lớp đào tạo nghiên cứu sinh và sau đại học, là trường đầu tiên mở lớp chuyên ngành luật, là trường đầu tiên có tờ báo của trường,…

Khi có sự điều chỉnh các trường, các học viện vào năm 1952, học viện nghệ thuật của Đại học Đông Ngô và học viện giáo dục văn hóa của Đại học Tô Nam cùng khoa toán Đại học Giang Nam hợp thành Học viện Sư phạm Tô Nam. Cùng năm đó, trường đổi tên thành Học viện Sư phạm Giang Tô. Năm 1982, trường được quốc vụ viện phê chuẩn và đổi tên thành Đại học Tô Châu (Soochow University). Sau đó, thông qua sự phê chuẩn của Bộ giáo dục và chính quyền nhân dân tỉnh Giang Tô. Hiện nay, Đại học Tô Châu có 12 khoa chuyên ngành bao gồm : triết học, kinh tế, luật, giáo dục, văn, lịch sử, lí luận, kĩ thuật, nông học, y, quản lí, nghệ thuật. Trường có cơ sở vật chất vững chắc, quy mô; hiệu quả hoạt động tốt, là trường đại học toàn diện có uy tín trong và ngoài nước.

dai-hoc-to-chau-2

Đại học Tô Châu hiện có 29 điểm đào tạo sau tiến sĩ, 24 điểm đào tạo học vị tiến sĩ, 1 điểm bồi dưỡng nhân tài của quốc gia, 3 trung tâm dạy học  thực nghiệm cấp quốc gia, 3 điểm phục vụ công cộng của quốc gia; 1 vườn nghiên cứu khoa học kĩ thuật quốc gia, 2 cơ sở nghiên cứu khoa học xã hội của tổng cục thể dục, 10 điểm nghiên cứu triết học và xã hội cấp tỉnh, 22 phòng thực nghiệm trọng điểm cấp tỉnh bộ, 4 trung tâm công trình cấp tỉnh bộ. Hiện nay, học sinh trong trường là hơn 5 vạn người, trong đó nghiên cứu sinh là 14460 người, cử nhân là 25733 sinh viên, lưu học sinh là 1945 người, cán bộ công nhân viên chức có tất cả 5223 người.

II. Học phí

Trường/ khoa Học phí (bao gồm quỹ Khoa, trong vòng độ dài cho phép của văn bằng) (RMB) Học phí (chưa bao gồm quỹ Khoa, 10 tín chỉ trở lên/ 1 học kỳ vượt qúa độ dài cho phép của văn bằng) (RMB) Phí tín chỉ:(mỗi tín chỉ)(9 tín chỉ hoặc ít hơn/ 1 học kỳ vuợt quá độ dài cho phép của văn bằng) (RMB)
Khoa Nghệ Thuật & Khoa Học Xã Hội ; Ngọai Ngữ & Văn Hóa 48,370 47,590 1,390(bằng Cử nhân)
1,410(Thạc sỹ/Tiến sĩ)
Kinh doanh (chưa bao gồm Khoa học máy tính & Quản lý thông tin) 49,110 48,330 1,390(Cử nhân)
1,410(Thạc sỹ/Tiến sĩ)
Khoa học (bao gồm Khoa học máy tính & thông tin) 55,990 55,170 1,390(Cử nhân)
1,410(Thạc sỹ/Tiến sĩ)

Âm Nhạc

56,460

(not including

coaching fee )

55,6401,390(Cử nhân) 1,410(Thạc sỹ/Tiến sĩ)

Tin liên quan

Comments

  1. Trang Tran    

    học phí là của cả 4 năm học ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.