shadow

Người Giang Tây nổi tiếng vì phong cách thận trọng. Con gái Giang Tây tuy không nổi tiếng phong tình như gái Hồ Nam sát ngay cạnh, nhưng tính nết hiền thục, nấu ăn rất giỏi.

19. Người Chiết Giang

Chiết Giang là tỉnh văn hoá lớn của Trung Quốc, có nhiều nhân tài ”Giang nam nhiều sông, nhiều núi, nhiều tài tử”, nhưng hiện nay về giáo dục, khoa học, y tế, thể dục thể thao đều kém Giang Tô nhiều.

Trong lịch sử Chiết Giang đã từng có nhiều đại thương nhân giàu có nhất thiên hạ, tài phiệt Chiết Giang là cơ sở của chính quyền Tưởng Giới Thạch. Đầu óc người Chiết Giang linh hoạt, giỏi suy tính, biết cách thay đổi, đoàn kết.

Phụ nữ dịu dàng như nước, chịu được khổ, buôn bán không thua nam giới. Năng lực sinh tồn của ngưòi Chiết Giang khiến ngưòi phương tây khiếp sợ. Trong đầu óc người Chiết Giang, buôn bán không có vùng miền, thị trưòng không có giới hạn. Chỉ cần kiếm được tiền thì dù là khuy áo, bật lửa, kính bút, giầy dép họ đều làm tất. Có tới 5 triệu người Chiết Giang thành đạt ở ngoài. Ngưòi Chiết Giang kinh doanh nhà đất khắp nước, khai thác than ở Sơn Tây, bán quần áo, giầy dép ở châu Âu, thậm chí mở siêu thị ở châu Phi.

Tuy vậy cũng có nhiều thương nhân người Chiết Giang làm hàng giả, bán hàng giả, buôn lậu. Gần đây Mỹ tẩy chay hàng hoá Trung Quốc, Tây Ban nha đốt giầy Trung Quốc về cơ bản đều có liên quan tới người Chiết Giang.

20. Người Giang Tây

Phần lớn người Giang Tây là người Khách Gia, cũng phần lớn là những dòng họ ở Trung nguyên phương bắc thời Tấn. Đường di dân đến, là những người thừa kế văn hoá chính thống, được tôi rèn lâu dài tư tưởng trung thành của nhà Nho và quan niệm vô vi của Đạo giáo, nên bằng lòng với hiện trạng, trung dung bảo thủ, trung thành, giữ chữ tín, ý thức mạo hiểm không sâu, quan niệm gia tộc rất mạnh, có tới 8994 nhà thờ họ tại Giang Tây.

Giang Tây thuộc vùng “đầu Ngô đuôi Sở” cộng thêm là thành phố trong nội địa, nên người Giang Tây có ý thức kinh tế tiểu nông như đóng cửa, bảo thủ. Người Giang Tây thật thà, không khoe khoang và cũng không giỏi thể hiện.

Người Giang Tây nổi tiếng vì phong cách thận trọng. Con gái Giang Tây tuy không nổi tiếng phong tình như gái Hồ Nam sát ngay cạnh, nhưng tính nết hiền thục, nấu ăn rất giỏi.

Giang Tây là tỉnh nghèo nhất vùng Hoa Đông, số huyện nghèo đứng đầu cả nước, tại đây khó tìm ra một vùng giầu có.

21. Người Phúc Kiến

Người Phúc Kiến đặc biệt giỏi buôn bán, chăm chỉ chịu được khổ, thích mạo hiểm năng lực, thích ứng mạnh, thích thú giang hồ đó đây, không có học cũng làm ăn buôn bán được. Người Phúc Kiến không dễ tin ngưòi.

Phúc Kiến là tỉnh có nhiều tiếng địa phương như tiếng Phúc Châu, tiếng Ninh Đức, tiếng Tuyền Châu, tiếng Long Nhâm..

22 . Người Đài Loan

Người Nhật thống trị Đài Loan 50 năm, ngưòi Đài Loan bị coi là công dân hạng hai, quan văn làm không đến trưởng khoa (khoa một đơn vị hành chính dưới cấp phòng) quan võ không đến cấp tá. Người Đài Loan hiện nay ít có cảm giác đồng thuận với ngưòi Trung Quốc đại lục, phần lớn người Đài Loan đã bị tây hoá nặng nề.

Thế nhưng người Đài Loan đến đại lục kinh doanh không thích bàn chuyện chính trị. Người Đài Loan vô cùng mê tín, sống có qui củ, có thứ tự trên dưới già trẻ, trọng nam khinh nữ.

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.