Đại học Tế Nam
shadow

Đại học Tế Nam

Đại học Tế Nam ( University of Jinan) là trường Đại học trọng điểm trực thuộc Bộ giáo dục Trung Quốc và chính quyền tỉnh Sơn Đông.