shadow

Đại học Y Tô Châu

Trường đại học y Tô Châu được thành lập vào năm 1958 với tên gọi ban đầu là trường Y tỉnh Giang Tô. Ban đầu trường là một chi nhánh của trường đại học Y Nam Kinh.

Đại học Công nghệ Vũ Hán
shadow

Đại học Công nghệ Vũ Hán

Đại học công nghệ Vũ Hán (Wuhan University of Technology) là trường đại học trọng điểm trực thuộc Bộ giáo dục Trung Quốc, cũng là một trong những trường đại học được xây dựng theo “công trình 211”, “công trình 985” của Chính phủ Trung Quốc.