Đại học Đại Liên
shadow

Đại học Đại Liên

Đại học Đại Liên (Dalian University) tọa lạc tại thành phố Đại Liên, trường được thành lập tháng 3 năm 1948 trường thành lập thêm chuyên ngành luật.