Đại học Sán Đầu (Shantou University)
shadow

Đại học Sán Đầu (Shantou University)

Đại học Sán Đầu (Shantou University – STU) được Quốc vụ viện Trung Quốc phê chuẩn thành lập năm 1981 tại tỉnh Quảng Đông, là một trường đại học trọng điểm trong “Đề án 211”. Trường được đồng phát triển bởi Bộ Giáo dục Trung Quốc, …

Đại học Sư phạm Liêu Ninh
shadow

Đại học Sư phạm Liêu Ninh

Đại học Sư phạm Liêu Ninh (Liaoning Normal University) được thành lập tháng 8 năm 1951. Đây là trường đại học đào tạo đa ngành như kinh tế, quản lý, pháp luật, giáo dục, văn học, vật lý, kỹ thuật.

Đại học Sư phạm Nam Kinh
shadow

Đại học Sư phạm Nam Kinh

Đại học Sư phạm Nam Kinh tọa lạc tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, là trường đại học trọng điểm của quốc gia được xây dựng theo “chương trình 211”  của chính phủ Trung Quốc.