Đại học Khoa học Kỹ thuật Hà Bắc
shadow

Đại học Khoa học Kỹ thuật Hà Bắc

Đại học Khoa học Kỹ thuật Hà Bắc (Hebei University of Science and Technology) được thành lập tháng 5 năm 1996, là trường đại học trực thuộc chính quyền nhân dân tỉnh Hà Bắc và Cục Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng Trung Quốc.