Học viện Y dược Cát Lâm
shadow

Học viện Y dược Cát Lâm

Học viện Y Dược Cát Lâm được thành lập năm 1952, tiền thân là Học viện Quân y Cát Lâm của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Tháng 8 năm 2004, thông qua sự phê chuẩn của Quốc vụ viện và Bộ quốc phòng, trường