Đại học Nông nghiệp Hoa Nam
shadow

Đại học Nông nghiệp Hoa Nam

Đại học Nông nghiệp Hoa Nam (South China Agricultural University) được thành lập năm 1909, trường lấy khoa học sinh vật làm ngành đào tạo chính. Ngoài ra, trường còn đào tạo các ngành như: nông nghiệp, kỹ thuật, văn học, khoa học, kinh tế, quản lý, pháp …