Đại học Sư phạm Thượng Hải
shadow

Đại học Sư phạm Thượng Hải

Đại học Sư phạm Thượng Hải (Shanghai Normal University) là trường đại học trọng điểm trực thuộc thành phố Thượng Hải do Bộ giáo dục quốc gia và ủy ban nhân dân thành phố Thượng Hải cùng nhau xây dựng.