shadow

Đại học Đồng Tế là một trong những trường đại học hàng đầu tại Trung Quốc dưới sự lãnh đạo trực tiếp của bộ giáo dục. Trường nằm trong dự án 985 và dự án 211.

Các khoa và chuyên ngành của trường:

 • Kỹ thuật hàng không và ứng dụng cơ học
 • Kiến trúc và quy hoạch đô thị
 • Nghệ thuật và truyền thông
 • Nghiên cứu ô tô
 • Hóa học
 • Công trình dân dụng
 • Thiết kế
 • Kinh tế và quản lý
 • Điện và kỹ thuật thông tin
 • Khoa học và kỹ thuật môi trường
 • Ngoại ngữ
 • Xã hội nhân văn
 • Quốc tế học
 • Khoa học và công nghệ đời sống
 • Luật
 • Chủ nghĩa Mác – Lê Nin
 • Khoa học và kỹ thuật vật liệu
 • Toán học
 • Kỹ thuật cơ khí
 • Y học
 • Phát triển nông thôn
 • Khoa học trái đất
 • Khoa học chính trị
 • Khoa học và kỹ thuật vật lý
 • Giáo dục thể chất
 • Kỹ thuật phần mềm
 • ….

Năm 2002, trường có hơn 600 sinh viên khóa học dài hạn, 400 sinh viên theo học khóa ngắn hạn của các chương trình cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Những sinh viên này đến từ 58 quốc gia khác nhau trên Thế giới.

Trường xây dựng riêng 2 tòa nhà nằm trong khuôn viên của trường dành cho sinh viên quốc tế, 307 phòng tiêu chuẩn với đầy đủ trang thiết bị.

 

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.