shadow

Đại học Sơn Đông nằm tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, thuộc sự quản lý trực tiếp của bộ giáo dục Trung Quốc, là một trường đại học toàn diện với lịch sử phát triển lâu dài.

Trường là một thành viên của dự án 211 và dự án 985 – dự án xây dựng trọng điểm quốc gia hỗ trợ phát triển các trường đại học chất lượng cao.

Kể từ khi thành lập, đại học Sơn Đông đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển và thay đổi đáng kể. Từ học viện Hoàng gia Sơn Đông, sau đó được chuyển đổi thành đại học Quốc gia Thanh Đảo, đại học quốc gia Sơn Đông và tiếp theo là đại học Sơn Đông như hiện tại.

Đại học Sơn Đông bao gồm 8 khu học xá với tổng diện tích là 533 ha. Trường hiện có 4 bệnh viện trực thuộc, 3 bệnh viện không trực thuộc và 11 bệnh viện giảng dạy. Trường hiện có 7.782 giáo viên giảng dạy, 60.000 sinh viên hệ chính quy trong đó có 41.103 sinh viên theo học hệ đại học, 16.607 sinh viên theo học hệ thạc sĩ, 907 sinh viên hệ tiến sĩ.

Các trường trực thuộc

1.Khu học xá Trung tâm

 • Triết học và phát triển xã hội
 • Kinh tế
 • Lịch sử và du lịch
 • Lịch sử và văn hóa
 • Toán học
 • Vật lý
 • Hóa học và kỹ thuật hóa học
 • Khoa học và kỹ thuật thông tin
 • Khoa học đời sống
 • Khoa kọc và kỹ thuật môi trường
 • Quản lý
 • Chủ nghĩa Mác
 • Giáo dục quốc tế
 • Trung tâm nghiên cứu kinh tế
 • Ngôn ngữ Anh

2. Khu học xá Hongjialou

 • Khoa học chính trị
 • Luật
 • Ngoại ngữ và văn học
 • Nghệ thuật

3. Khu học xá Baotuquan

 • Sức khỏe cộng đồng
 • Y học
 • Nha khoa
 • Y tá
 • Dược

4. Khu học xá Qianfoshan

 • Khoa học và kỹ thuật vật liệu
 • Khoa học cơ khí
 • Kỹ thuật năng lượng
 • Kỹ thuật điện
 • Công trình dân dụng
 • Tâm lý

5. Khu học xá Software Park

 • Khoa học và công nghệ máy tính
 • Phần mềm

6. Khu học xá Xinglongshan (đào tạo chương trình đại học)

 • Khoa học và kỹ thuật vật liệu
 • Kỹ thuật cơ khí
 • Khoa học và kỹ thuật điều khiển
 • Kỹ thuật điện
 • Công trình dân dụng

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.