Đại học Công nghiệp Tây Bắc
shadow

Đại học Công nghiệp Tây Bắc

Đại học Công nghiệp Tây Bắc (Northwestern Polytechnical University)  có vị trí tại thành phố cổ Tây An, đây là cái nôi của nền văn hóa Trung Hoa và là nơi đóng đô của 13 triều đại (Tần, Hán, Đường…)