Đại học sư phạm Quý Châu
shadow

Đại học sư phạm Quý Châu

Trường đại học sư phạm Quý Châu (Guizhou Normal University – GZNU) được thành lập từ năm 1941. Trường trở thành một trong những trường đại học trọng điểm của tỉnh vào năm 1996.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nam
shadow

Trường Đại học Bách khoa Hà Nam

Trường Đại học Bách khoa Hà Nam, với lịch sử phát triển gần 100 năm, là trường đại học đầu tiên của Trung Quốc chú trọng vào ngành khai thác khoáng sản. Tiền thân của trường chính là Trường Mỏ Than Tiêu Tác được thành lập bởi công ty TNHH …