Đại học Y Quý Châu
shadow

Đại học Y Quý Châu

Thành lập năm 1930, trường có tên gọi là đại học y Quý Dương. Đại học Y Quý Châu được xếp vào một trong 3 trường đại học trọng điểm của tỉnh vào năm 2005.