Đại học Y Đại Liên
shadow

Đại học Y Đại Liên

Đại học Y Đại Liên được thành lập năm 1957, trường nằm tại thành phố Đại Liên. Đây là một trường đào tạo đa chuyên ngành nhưng lấy y học là ngành đào tạo chủ chốt.