Đại học Giang Nam
shadow

Đại học Giang Nam

Đại học Giang Nam được thành lập từ năm 1902, đặt tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Trường nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Giáo dục. trường có 17 khoa, bao gồm các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, luật, văn học, khoa học, dược, kỹ …

Đại học Sư phạm Lạc Dương
shadow

Đại học Sư phạm Lạc Dương

Trường đại học sư phạm Lạc Dương được thành lập vào năm 1916, là trường đào tạo toàn diện trên các lĩnh vực văn học, khoa học, pháp luật, kỹ thuật, nông nghiệp, lịch sử, giáo dục và quản lý.