Đại học Bưu điện Nam Kinh
shadow

Đại học Bưu điện Nam Kinh

Đại học Bưu điện Nam Kinh tọa lạc tại thành phố Nam Kinh, trường ban đầu trực thuộc Bộ Công nghiệp và công nghệ thông tin, nay thuộc sự quản lý của Bộ Công nghiệp và ủy ban nhân dân tỉnh Giang Tô.