Học viện Sư phạm Tôn Nghĩa
shadow

Học viện Sư phạm Tôn Nghĩa

Học viện Sư phạm Tôn Nghĩa (Zunyi Normal University) là trường đại học có truyền thống đào tạo về sư phạm hơn 100 năm nằm ở thành phố Tôn Nghĩa – tỉnh Quý Châu – Trung Quốc.