shadow

Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh được thành lập vào năm 1902 do Cục Lâm Nghiệp nhà nước và chính phủ tỉnh Giang Tô cùng sáng lập. Đây là một trong 15 trường điểm của tỉnh và có tên trong danh sách “Công trình 211” (100 trường đứng đầu của Trung Quốc). Qua nhiều lần đổi tên, nhà trường lấy tên chính thức là Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh vào năm 1985.

Hiện tại, nhà trường có khoảng 1,200 giáo viên, đào tạo cả hệ đại học và sau đại học. Tổng lượng sinh viên đang theo học tại nhà trường dao động ở mức 30,000  sinh viên, trong đó thạc sĩ, tiến sĩ và lưu học sinh nước ngoài chiếm khoảng 15%. Vào năm 2015, nhà trường có hơn 32,000 sinh viên, trong đó hơn 17,000 sinh viên học hệ đại học, 9,400 sinh viên theo học hệ sau đại học và 700 lưu học sinh từ 60 quốc gia khác nhau trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh là một trường tổng hợp gồm 5 khoa: khoa học cây trồng và động vật, sinh học và môi trường, thực phẩm và kỹ thuật công trình, khoa học xã hội.

Nhà trường cung cấp các chương trình học: 61 chương trình cử nhân, 157 chương trình thạc sĩ, 77 chương trình tiến sĩ. Trong đó, lưu học sinh được chọn những ngành sau:

HỆ CHUYÊN NGÀNH PHÂN NGÀNH
Đại học Thiết kế Cảnh quan (Landscape Architecture)  
Quy hoạch Đô thị & Nông thôn (Urban and Rural Planning)  
Quy hoạch Đô thị (Urban Planning)  
Công nghiệp Thiết kế (Industrial Design) Thiết kế sản phẩm công nghiệp (Industrial Products Design)
Thiết kế sản phẩm nghệ thuật (Products Arts Design)
Thiết kế nội thất (Furniture Design)
Thạc sĩ             Tất cả lưu học sinh nước ngoài đều có thể chọn tất cả chuyên ngành của thạc sĩ, một số chương trình học của tiến sĩ cần dựa trên cơ sở chuyên ngành cử nhân, khoa Thương mại có thể không cần dựatrên cơ sở nhập học.

Hiện nay trường có khoa MBA giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung đang được rất nhiều lưu học sinh ưa chuộng.

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.