Học bổng Đại học Dược Trung Quốc năm 2019
shadow

Học bổng Đại học Dược Trung Quốc năm 2019

Đại học Dược Trung Quốc (CPU) nằm ở Nam Kinh, thành phố lịch sử và văn hóa, là một trong những trường đại học trọng điểm theo dự án 211 trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc. Nó đã được biết đến với lịch sử lâu dài và vai trò lãnh đạo …