Vẻ đẹp của mảnh đất Hồ Bắc Trung Quốc
shadow

Vẻ đẹp của mảnh đất Hồ Bắc Trung Quốc

Hồ Bắc là một tỉnh ở miền Trung của Trung Quốc. Giản xưng chính thức của tỉnh Hồ Bắc là “Ngạc”, lấy theo tên một nước chư hầu thời xưa, sau trở thành đất thuộc nước Sở và nhà Tần, nay nằm ở phía Đông của tỉnh. Tên “Hồ …