Đại học sư phạm Hàng Châu năm 2020 – 2021
shadow

Đại học sư phạm Hàng Châu năm 2020 – 2021

Tiền thân của Đại học Sư phạm Hàng Châu có thể được bắt đầu từ trường  cấp hai của chính phủ Chiết Giang được thành lập vào năm 1908. Sau đó trường đã được Hội đồng Nhà nước chấp thuận thành lập Đại học Sư phạm Hàng Châu …