Đại học Y khoa nằm ở “miền Đông Paris”
shadow

Đại học Y khoa nằm ở “miền Đông Paris”

Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân (HMU) nằm ở Cáp Nhĩ Tân, một thành phố xinh đẹp nổi tiếng với băng và được gọi như “Đông Paris” .HMU được thành lập vào năm 1926 và có một lịch sử và truyền thống vẻ vang. THÔNG TIN TỔNG QUAN Tên tiếng …