Tử Cấm Thành và những câu chuyện kỳ bí
shadow

Tử Cấm Thành và những câu chuyện kỳ bí

Trong thời kì phong kiến Trung Hoa xưa, các Hoàng Đế đều nhận “chân mệnh thiên tử”, tức “con trời”. Vì vậy, họ là người có quyền lực tối cao, có quyền hô mưa gọi gió và được hưởng mọi vinh hoa phú quý trên đời. Các Hoàng Đế …