Ẩm thực Trung Quốc nổi tiếng về gì?
shadow

Ẩm thực Trung Quốc nổi tiếng về gì?

Bàn tới nền văn hóa ẩm thực đệ nhất, chúng ta phải kể đến ẩm thực Trung Quốc. Vậy ẩm thực Trung Quốc nổi tiếng về gì? Trong văn hóa ẩm thực Trung Quốc, sự tinh tế trong món ăn được thể hiện đầy đủ từ sắc, hương, vị. Món ăn phải …