shadow

Trung Quốc là một quốc gia có sự phát triển kinh tế vượt bậc. Việc lựa chọn đi du học Trung Quốc ngành kinh tế sẽ là một cơ hội mới giúp bạn học hỏi và có những trải nghiệm tuyệt vời. Tài chính Kinh tế hiện đang là 1 trong top các ngành hót nhất có nhiều học bổng tại Trung Quốc. Qua bài viết này, bạn cùng du học vinahure tìm hiểu về các trường top đầu của Trung Quốc đào tạo ngành Kinh tế tại Trung Quốc nhé.

TOP CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ

Đại học Tài chính – Kinh tế Thượng Hải

Đại học Tài chính – Kinh tế Thượng Hải là trường đại học trọng điểm đào tạo nhiều chuyên ngành nhưng thế mạnh chính của trường vẫn là đào tạo về quản lý kinh tế. Trường được coi là một trong những trường đại học tốt nhất theo dự án 211 của Trung Quốc tế.

Hiện tại trường có khoảng 400 Giáo sư, phó giáo sự; 3 khu học xá với 12 khoa trực thuộc đào tạo chương trình tiến sĩ; 18 trường tập trung các chuyên ngành: Kế toán, tài chính, kinh tế công cộng, quản lý thông tin, quản trị doanh nghiệp, toán ứng dụng…

Với chất lượng đào tạo ổn định, số sinh viên hiện đang theo học tại ngôi trường là 22.000 sinh viên trong đó 6000 sinh viên hệ Thạc sĩ, tiến sĩ và 1550 du học sinh đến từ 25 quốc gia trên thế giới.

 • Chuyên ngành đào tạo
 • Đại học: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Hành chính công, Quản lý chứng khoán, Thương mại điện tử, Quản trị kinh tế nông thôn, Kinh tế giáo dục và quản lý giáo dục, An ninh xã hội, Tài nguyên đất, Khoa học quản ký và dự án, Luật kinh tế, Luật hành chính và tư pháp, Luật quốc tế, Xã hội học, Văn học cổ đại Trung Quốc, Lý thuyết toán xác suất và thống kê, Quản lý hành chính, Quản lý dự án, toán và toán ứng dụng, Luật, Hệ thống thông tin và quản lý thông tin, tin tức kinh tế, Ngôn ngữ (Anh và Nhật).
 • Thạc sĩ: Quản lý chứng khoán, Thương mạiđiện tử, Quản trị kinh tế nông thôn, Kinh tế giáo dục và quản lý giáo dục, An ninh xã hội, Tài nguyên đất, Khoa học quản ký và dự án, Luật kinh tế, Luật hành chính và tư pháp, Luật quốc tế, Xã hội học, Văn học cổ đại Trung Quốc, Lý thuyết toán xác suất và thống kê.
 • Tiến sĩ: Triết học Marxist, Kinh tế chính trị, Lịch sử kinh tế, Kinh tế phương đông, Kinh tế thế giới, Kinh tế môi trường và nguồn nhân lực, Kinh tế đấu tư, kinh tế quốc dân, Kinh tế vùng, Tài chính công, Ngân hàng bảo hiểm, Dự án tài chính, Thương mại quốc tế, Kinh tế công nghiệp, thống kê, kế toán, Quản trị doanh nghiệp, Quản lý tài chính, Marketing, Quản trị du lịch. (Hệ cử nhân và cao học cũng có tất cả các chuyên ngành này).

Đại học Tài chính – Kinh tế Trung Ương

Đại học Tài chính Trung Ương là trường đại học trọng điểm trực thuộc Bộ giáo dục Trung Quốc. Trường được xây dựng theo “công trình 211” của quốc gia và là trường được phê chuẩn là “được xây dựng theo nền tảng khoa học mới của quốc gia” với thế mạnh về lĩnh vực khoa học kinh tế và quản lý. Trường đứng thứ 17 trong top 100 trường mạnh nhất Trung Quốc về chuyên ngành đào tạo kinh tế.

 • Chuyên ngành đào tạo:
 • Học tiếng: Tiếng Trung
 • Đại học: Kinh tế thương mại quốc tế- Lụât học– Quản lý công cộng, Quản lý hành chính văn phòng, Thuế vụ, Tiền tệ, Tài chính công nghiệp, Kế toán, Quản trị tài chính, Quản lý công thương, Maketing, Quản trị nguồn nhân lực, Kinh tế học, Thống kê, Quản lý kinh tế quốc dân- Quản lý thông tin và hệ thống thông tin– Thương mại điện tử, Quản trị học, Quản lý công trình, Bảo hiểm, Lao động và an toàn xã hội, Tin văn học, Ngôn ngữ văn học tiếng Hán, Tiếng anh, Xã hội học, Toán và toán học ứng dụng, Kinh tế thể thao.
 • Thạc sĩ: Tài chính học (gồm ngành thuế )- Quản lý hành chính văn phòng– Tài chính ngân hàng (gồm ngành bảo hiểm), Kinh tế và thương mại quốc tế, Kế toán, Kinh tế chính trị- Lịch sử kinh tế– Kinh tế phương tây (kt vi mô ,vĩ mô, Kinh tế sản nghiệp, Thống kê học, Kinh tế số lượng, An toàn xã hội, Quản trị doanh nghiệp.
 • Tiến sĩ: Tài chính học- Tài chính ngân hàng– Thương mại quốc tế, Kế toán, Kinh tế quốc dân- Kinh tế chính trị– Kinh tế sản nghiệp, Kinh tế số lượng, Thống kê học.

Đại học Kinh tế Thương mại Thủ đô

Đại học Kinh tế Thương mại Thủ Đô được thành lập năm 1956. Đây là trường đại học lớn đào tạo nhiều chuyên ngành thuộc 6 lĩnh vực lớn như kinh tế, quản lý, pháp luật, văn học, khoa học và kỹ thuật nhưng trường lấy kinh tế, quản lý làm ngành học chủ chốt. Đại học Kinh tế thủ đô tiền thân là trường cán bộ lao động Bắc Kinh (tiền thân của Học viện Kinh tế Bắc Kinh) và trường cán bộ tài chính kinh tế Bắc Kinh (tiền thân của Học viện tài chính Bắc Kinh). Tháng 6 năm 1995, Học viện Kinh tế Bắc Kinh và Học viện tài chính Bắc Kinh hợp nhất lấy tên gọi là Đại học Kinh tế thủ đô.

 • Chuyên ngành đào tạo:
 • Đại học 4 năm: Quản trị kinh doanh, Maketing, Kinh tế thương mại, Quản trị du lịch, Quản trị tài chính, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Tài chính công, Quảng cáo, Kỹ thuật môi trường, Quản trị công trình, Quản lý sự nghiệp công cộng, Kinh tế và thương mại quốc tế, Thống kê, Anh ngữ, Quản lý vật tư lưu thông, Bảo hiểm, Quản trị nhân lực, Quản lý thông tin và hệ thống thông tin, Lao động và an toàn xã hội, Chuyên ngành công tác xã hội…
 • Thạc sĩ 3 năm: Kinh tế chính trị, Kinh tế khu vực, Kinh tế học số lượng, Dân số học, Vệ sinh lao động và môi trường, Quản trị kinh doanh, An toàn xã hội, Kinh tế thương mại quốc tế, Kinh tế sản xuất công nghiệp, Kinh tế lao động, Kế toán, Luật kinh tế, Kỹ thuật an toàn và công trình, Thống kê, Tài chính và ngân hàng, Kinh tế học vi mô, vĩ mô, Quản lý hành chính văn phòng, Quản lý khoa học và công trình, Kỹ thuật môi trường.
 • Tiến sĩ 3 năm: Kinh tế lượng, Kinh tế lao động, Quản lý kinh doanh.
 • Hệ tiến tu: 1-2 năm
 • Chuyên tu cao cấp: 1-2 năm.

Đại học Tài chính và Kinh tế An Huy

Đại học Tài chính và Kinh tế An Huy thành lập năm 1959. Đây là một một trường đại học tài chính và kinh tế đa ngành với các ngành kinh tế, quản lý và pháp luật, đồng thời cũng là trường đại học đầu tiên ở Trung Quốc có quyền cấp bằng cử nhân và là trường đại học thứ ba ở Trung Quốc được quyền cấp bằng thạc sĩ.

 • Chuyên ngành đào tạo
Học viện Chuyên ngànhđào tạo Học viện Chuyên ngànhđào tạo
HV kinh tế Kinh tế học HV Ngân hàng Tiền tệ học
Quản lí kinh tế quốc dân Tiền tệ quôc tế
HV thương mại và kinh tế quốc tế Thương mại và kinh tế quốc tế Bảo hiểm
Kinh tế thương mại Tài chính ngân hàng
Ngoại thương Đầu tư
HV quản lí công thương MBA Đầu tư tiền tệ
Quản lí nhân lực HV Kế toán Kế toán
Marketing Quản lí tài chính
Quản trị du lịch Kiểm toán
Quản lí logistic   Tài chính học
Thương mại điện tử HV tài chính và quản lí công Thuế
HV Luật Luật Quản lí tài chính
Chính trị quốc tế Bảo hiểm và lao động xã hội
HV văn hóa truyền thông Ngôn ngữ và văn hóa Trung QuốcTruyền thông Quản lí đất đai
Thiết kế hoạt hình Công tác xã hội
Biên đạo HV Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh
Quảng cáo Ngôn ngữ Nhật
Quản lí văn hóa Công nghệ thông tin
HV thống kê và ứng dụng học Toán và ứng dụng toán học HV Công nghệ thông tin Quản lí khoa học
Khoa học thông tin Quản lí công trình
Thống kê học Phần mềm máy tính
HV Thương mại

 

 

 

Quản lí công nghệ thông tin
Kinh tế và tài chính ngân hàng
Quản lí công thương, tài chính và kiểm toán
Thương mại quốc tế; Nhân văn và nghệ thuật

 

 1. ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO CỦA NGÀNH KINH TẾ
 • Đối với hệ Đại học, cần đảm bảo các yêu cầu sau:
 • Có chứng chỉ tiếng Trung HSK 4
 • Bảng điểm tốt nghiệp THPT trên 7.0
 • Đủ điều kiện sức khỏe, không mắc các bệnh truyền nhiễm
 • Giấy giới thiệu của Tiến sĩ, Giáo sư
 • Hộ chiếu
 • Đối với hệ Thạc sĩ:
 • Có chứng chỉ tiếng Trung HSK 5
 • Có đủ điều kiện sức khỏe, không mắc tiền án tiền sự
 • Giấy giới thiệu của Tiến sĩ, Giáo sư
 • Hộ chiếu

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về ngành Kinh tế dành cho những bạn đang có ý định đi du học Trung Quốc ngành Kinh tế. Nếu bạn đang có dự định đi du học Trung Quốc thì hãy nhanh tay liên hệ đến hotline của du học Vinahure để được tư vấn miễn phí nhé. Chúc các bạn thành công!

 

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.