Du học Trung Quốc 2021 và cái nhìn tổng quan
shadow

Du học Trung Quốc 2021 và cái nhìn tổng quan

Hệ thống giáo dục Trung Quốc Cũng như hệ thống giáo dục Việt Nam. Trung Quốc cũng có 3 cấp học chia làm 12 năm học. Giáo dục bậc cao của Trung Quốc bao gồm cao đẳng chuyên khoa, đại học chính quy, nghiên cứu sinh thạc sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ. …