ĐẠI HỌC GIAO THÔNG THƯỢNG HẢI 2021-2022
shadow

ĐẠI HỌC GIAO THÔNG THƯỢNG HẢI 2021-2022

Đại học Giao thông Thượng Hải là một trong những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc, có chất lượng đào tạo tốt nhất hiện nay. Với lịch sử hình thành và phát triển hơn 100 năm qua, trường đã khẳng định được năng lực và đạt …