Du học Trung Quốc trường Đại học Cát Lâm
shadow

Du học Trung Quốc trường Đại học Cát Lâm

Đại học Cát Lâm là trường đại học trọng điểm quốc gia nằm trong dự án 985 và dự án 211 có quy mô lớn trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc. Trường đã đào tạo một số lượng lớn các tài năng chất lượng cao xuất sắc cho đất nước và đã …