Đại học khoa học công nghệ Nam Kinh Trung Quốc
shadow

Đại học khoa học công nghệ Nam Kinh Trung Quốc

Đại học Khoa học Công nghệ Nam Kinh, Trung Quốc là trường đại học trọng điểm chuyên đào tạo về kỹ thuật, công nghiệp trực thuộc bộ công nghiệp và tin tức hóa, ngoài ra còn có các ngành như khoa học, kỹ thuật, công nghiệp, văn học quản lý, …