Học viện truyền thông Chiết Giang 2022 – 2023
shadow

Học viện truyền thông Chiết Giang 2022 – 2023

Học viện Truyền thông Chiết Giang còn được gọi là Đại học Truyền thông Chiết Giang có các ngành chính như nghệ thuật, văn học, kỹ thuật, quản lý, kinh tế và các ngành khác nhau. Các nghiên cứu về kịch và phim và truyền hình đã giành được các …