Đại học giao thông Bắc Kinh 2022 – 2023
shadow

Đại học giao thông Bắc Kinh 2022 – 2023

Đại học Giao thông Bắc Kinh (BJTU – Beijing Jiaotong University) trường còn được gọi là Đại học Giao thông vận tải Bắc Kinh (Trước là Đại học Giao thông Phương Bắc) thành lập năm 1896, là một trường đại học trọng điểm quốc gia, dẫn đầu về …