TOP 9 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI QUÝ CHÂU NĂM 2022
shadow

TOP 9 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI QUÝ CHÂU NĂM 2022

1.Đại học Quý Châu (贵州大学 – Guizhou University) Đại học Quý Châu tọa lạc tại Quý Châu, Trung Quốc. Thành lập năm 1902 nhưng cho đến tháng 10 năm 1950, ngôi trường này mới được gọi là Đại học Quý Châu. Tháng 11 năm 1951, chủ tịch Mao Trạch …