Hệ thống ngữ âm tiếng Hán học như thế nào?
shadow

Hệ thống ngữ âm tiếng Hán học như thế nào?

Khi chọn Trung Quốc là nơi du học thì bạn sẽ được biết đến chữ Hán. Theo truyền thuyết thì từ 4000 đến 5000 năm TCN, “Hoàng Đế” là người đã sáng lập ra chữ Hán nhưng ngày nay, do không có chứng cứ nên không có ai tin rằng Hoàng Đế là nhân …