Trường Đại học Hải Dương Thượng Hải
shadow

Trường Đại học Hải Dương Thượng Hải

Trường Đại học Hải Dương Thượng Hải (Shanghai Ocean University) là một trong những trường đại học hàng đầu tại Trung Quốc, được thành lập vào năm 1912 với tên gọi ban đầu là Trường Thủy sản tỉnh Giang Tô. Năm 1952, trường này trở thành …