Đại học Sơn Tây, Trung Quốc 2024
shadow

Đại học Sơn Tây, Trung Quốc 2024

Đại học Sơn Tây là một trong ba trường đại học quốc lập sớm nhất ở Trung Quốc. Trường được thành lập vào năm 1902, tọa lạc tại Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, một cố đô văn hóa với lịch sử hơn 2.500 năm. Đại học Sơn Tây bắt nguồn từ …

Đại học Thiên Tân Trung Quốc 2024
shadow

Đại học Thiên Tân Trung Quốc 2024

Đại học Thiên Tân được thành lập vào ngày 2 tháng 10 năm 1895 và là trường đại học hiện đại đầu tiên ở Trung Quốc. Trong một thời gian dài, nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của giáo viên và sinh viên trong toàn trường, Đại học Thiên Tân …