Đại học Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc
shadow

Đại học Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc

Đại học Thâm Quyến (còn được gọi là: Thâm Đại) là một trường đại học công lập tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Trường được Hội đồng Nhà nước Trung Quốc và chính quyền Thâm Quyến thành lập năm 1983. Đây là một …