Giới thiệu Đại học công nghệ Bắc Kinh
shadow

Giới thiệu Đại học công nghệ Bắc Kinh

1.    Giới thiệu trường Đại học công nghệ Bắc Kinh Đại học công nghệ Bắc Kinh – 北京工业大学  – BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (BJUT) Khu vực : Bắc Kinh Sinh viên : 24.500 Sinh viên quốc tế : hơn 600 Năm thành lập : 1960 Mã trường : 10005 Cấp …